CONSULTING

OUTSOURCE USŁUG

Gdy potrzebujesz zagranicznych partnerów

BADANIA MARKETINGOWE

Jeśli potrzebujesz informacji o konkurencji

DORADZTWO

Gdy potrzebujesz wejść na nowe rynki

O nas

Firma RBS jest prywatnym przedsiębiorstwem, specjalizującym się w organizowaniu współpracy pomiędzy firmami polskimi a firmami z Ukrainy, Rosji i krajów Bałtyckich.

Aktywnie działamy:

RBS powstała w 2002 roku na potrzeby jednego z wiodących polskich producentów wyrobów sztucznych, który szukał możliwości sprzedaży na rynki wschodnie – kraje Bałtyckie, Rosje, Ukrainę, Białoruś. Na jej potrzeby firma RBS stworzyła dział sprzedaży na wyżej wymienione rynki i zorganizowała struktury dystrybucji wyrobów dla każdego z krajów. Polski producent osiągnął cel i znalazł nowe rynku zbytu, a firma RBS odnalazła swoją niszę w biznesie „polsko-wschodnim”.

W prawie 20-to letnim okresie współpracy z tym Producentem nasz dział Sprzedaży na Rynki Wschodnie wysłał towary na kwotę ponad 150 mln złotych.

Już prawie 20 lat pomagamy firmom-producentom tak polskim jak i ukraińskim i rosyjskim w odnajdywaniu swoich odbiorców, w podpisywaniu kontraktów współpracy i w organizowaniu stałej sprzedaży. Zgrany zespół, doświadczenie i wypracowane przez lata zawodowe i prywatne kontakty w tych krajach, dają nam dużą bazę do rozpoznania realnych możliwości danego Klienta na określonym rynku.

Na życzenie Klienta, tworzymy prognozy działalności, proponujemy najlepsze systemy sprzedaży dla jego produktu, pomagamy w rozmowach i obsłudze technicznej.